خدمات ما

ساختمان سبز

مشاوره ، طراحی و اجرای تخصصی دیوارسبز ، بام سبز، نمای سبز ساختمانی و جداره سبز شهری و ...

ارزیابی ساختمان‌های پایدار

تیم های تخصصی و دانش بنیان ما در زمینه ایجاد ساختمان های سبز و پایدار در حال فعالیت هستند.

ساختمان و شهر هوشمند iot

تیم های تخصصی و دانش بنیان ما در کلیه زمینه های هوشمند سازی ساختمان ،شهر هوشمند، سیستم های امنیتی ، iot و... بهترین خدمات را ارائه میدهند.

معماری

مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های معماری از پی تا نما

عمرانی و شهر سازی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و شهر سازی

سایر خدمات

شرکت‌های عضو این هلدینگ در زمینه های مختلف مشغول به فعالیت و خدمت رسانی هستند...

حامیان ما

ارتباط با ما

به ما بپیوندید

ما به شما کمک خواهیم کرد تا به اهداف خود برسید و تجارت خود را توسعه دهید.